Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2011

157 βαπτιστικά ονόματα στου χωριού στον Κώδικα της Ζάβορδας.

Ο  κώδικας αρ. 201 της Μονής μεταμορφώσεως του Σωτήρος  είναι ένα σημαντικό κείμενο το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές ως μοναδική μαρτυρία για την πρώιμη ιστορία των οικισμών της Δυτικής Μακεδονίας. Η Μαρία Χριστίνα –Χατζηιωάννου  στο βιβλίο της «Η ιστορική εξέλιξη των οικισμών του Αλιάκμονα κατά την τουρκοκρατία», διακρίνει δυο περιόδους εγγραφών. Από την ίδρυση της μονής 1532/1534 έως το έτος της ενιαίας μεταγραφής των ονομάτων από τον Ιωάννη Ζωγράφο το 1692 και τη νεώτερη του 18ου-20ου αιώνα. Παρατηρεί δε ότι με το πέρασμα των χρόνων τα Σέρβια υποτριπλασιάζουν τον αριθμό των αφιερωτών μετά το 1692, ενώ οι Γούλες, το Πολύραχο, το  Ρύμνιο και το Τριγωνικό τον υποδιπλασιάζουν. Αποδίδει μάλιστα τη μεγάλη πτώση στο γεγονός ότι συμπαρασύρονται από την παρακμή των χριστιανικών Σερβίων και την οικονομική ανάπτυξη της Κοζάνης.
Ο κώδικας περιέχει 157 εγγραφές  με τα βαπτιστικά ονόματα των αφιερωτών στη σελίδα 86 –« Γούλης χορίον» και στη σελίδα 88γ, 88δ, 88ε  με την επιγραφή «Γούλαις χωρίον». Τα ονόματα είναι τα εξής:Δεν υπάρχουν σχόλια: